Home

Hos Flyfisher film “Raymond Lorentzen” får du reklamefilm til en fornuftig pris. Det er fordi jeg har kuttet ned på mange fordyrende ledd. Det koster å ha et kontor og det koster å ha et filmteam. Jeg leverer gode filmer av høy kvalitet. Jeg har så langt bare hatt fornøyde kunder, og jeg gir derfor fornøydhetsgaranti.

Flyfisher film showreel 2018