Dokumentarfilm

En dokumentarfilm om bygdesamfunnene i Sør-Odal. I løpet av Juni 2019 skal alle fem barneskolene i Sør-Odal kommune legges ned. De skal legge ned skolen på Disenå, Korsmo (Skarnes), Sander, Slåstad, Ullern. Alle elevene fra de nedlagte skolene flyttes over til den nye storskole på Skarnes «Glommasvingen Skole»

Screen Shot 2018-09-20 at 19.37.56Vil bygda forandre seg når skolen blir lagt ned? Og hvor viktig er det egentlig å bevare et lite bygdesamfunn?

Trenger vi å bevare bygdesamfunnene i Norge. Har et bygdesamfunn noen verdi i framtidens Norge.